170379 ISUZU
168728 HINO
168725 ISUZU
CYL51V4-700**** FC3JGD1**** NRR35G3700****
ISUZU  HINO レンジャー KK-FC3JGDA ISUZU エルフ KK-NRR35G3
車名:
年式:年
走行時間:0h
型式:
車台No:CYL51V4-700****
エンジン:
ミッション:
価格: 応談
保管場所:山口工場
車名:レンジャー
年式:2000年
走行時間:359,738h
型式:KK-FC3JGDA
車台No:FC3JGD1****
エンジン:J07C
ミッション:MT
価格: 応談
保管場所:本社工場
車名:エルフ
年式:1999年
走行時間:389,943h
型式:KK-NRR35G3
車台No:NRR35G3700****
エンジン:6HL1
ミッション:MT
価格: 応談
保管場所:本社工場
168721 HINO
164337 MITSUBISHI
164290 ISUZU
XKU424-000**** FK71GG-76**** NPR72P-740****
HINO デュトロ VF-XKU424M MITSUBISHI ファイター KK-FK71GG ISUZU エルフ KR-NPR72PAV
車名:デュトロ
年式:2005年
走行時間:488,041h
型式:VF-XKU424M
車台No:XKU424-000****
エンジン:N04C-6A
ミッション:MT
価格: 応談
保管場所:本社工場
車名:ファイター
年式:2004年
走行時間:186,067h
型式:KK-FK71GG
車台No:FK71GG-76****
エンジン:6M61
ミッション:MT
価格: 応談
保管場所:本社工場
車名:エルフ
年式:2004年
走行時間:355,428h
型式:KR-NPR72PAV
車台No:NPR72P-740****
エンジン:4HJ1
ミッション:MT
価格: 応談
保管場所:本社工場

戻る

プライバシーポリシー | 特定商取引に関する表記